Danuta Czarny

Otwieram pełną życzliwości i akceptacji przestrzeń na Twoją wyjątkową sytuację. Na indywidualny proces transformacji osobistych przeżyć i emocji, na odkrywanie tych znaczeń w rodzinnych historiach oraz doświadczeniach przodków, które nadal rezonują w życiu kolejnych pokoleń. Zapraszam do Centrum Świadomości...

...by nieświadome uczynić świadomym.

Jeśli pragniesz zmiany

„Niektórym ludziom zwracającym się po pomoc do specjalisty w rozwiązaniu problemów potrzebna jest po prostu zrozumiała rada. I oni mają prawo ją otrzymać. Inni ludzie potrzebują czegoś odmiennego. Dusze takich osób wiedzą w jakim kierunku chcą się rozwijać i potrzebują ’tylko’ przestrzeni, w której mogą odkryć to, co już wie ich dusza.”
– H. Beaumont PhD

Danuta Czarny Certyfikowana terapeutka Stanów Szczytowych

Jestem certyfikowaną terapeutką Psychobiologii Subkomórkowej i Stanów Szczytowych. Pomagam Kobietom na życiowym zakręcie uwolnić się od stanów depresyjnych, niepokoju i lęku. Jeśli któryś z poniższych problemów dotyczy Ciebie oferuję pomoc i wsparcie w wyjściu na prostą, w odzyskaniu siebie, swoich sił i chęci do życia.

Terapia

Sesje online

Jako Klientka, ustalasz swój ‘Everest’, wspinasz się i zdobywasz go. Jako terapeutka wspieram i towarzyszę Twojej wędrówce, służąc swoją wiedzą, doświadczeniem, profesjonalnymi i osobistymi umiejętnościami.

Depresja

Oprócz objawów obniżenia nastroju i utraty energii depresja czasem objawia się tłumioną irytacją czy niekontrolowanymi wybuchami gniewu oraz kompulsywnym zajmowaniem się sprawami i trudnościami innych.

Niszczący lęk

Jedną z przyczyn lęków są trudne doświadczenia z przeszłości. Zranienia doznane w minionych toksycznych relacjach mogą zostać uleczone dzięki tworzeniu nowych, zdrowych i wspierających więzi.

Nadmierny wstyd

Głęboki wstyd zakorzenia się w poczuciu osoby, że coś jest z nią nie tak, że jest ułomna i jako taka nie może być akceptowana. Tworzy fałszywe obrazy siebie i je podtrzymuje kosztem ogromnych zasobów energii.

Zraniona wewnętrzna dziewczynka

Nadmierna lojalność wobec matki utrudnia, a czasem uniemożliwia odnalezienie w sobie małej dziewczynki i nawiązanie z nią więzi. Aby to zrobić, potrzebne jest wejście w głębszą i prawdziwą relację ze sobą.

Destrukcyjne przekonania

Rozwój to nieustanna transformacja i wyzwolenie się z przypisanych nam epitetów, szufladek i łatek oraz takich wyuczonych mechanizmów obronnych, które trzymają nas w trybie przetrwania.

Doświadczenie straty

Życie jest pasmem strat, jednak ciągła zmiana wpisana jest w nasz rozwój. To co tracimy w trakcie życia i to, z czego sami rezygnujemy, wiąże się ze smutkiem, bezsilnością, żalem, a często z rozpaczą, złością i gniewem.

psychobiologia komórkowa

Psychobiologia subkomórkowa

Umożliwia dotarcie, uzdrowienie i integrację głębszych obszarów świadomości, do których pracując innymi metodami terapeutycznymi nie ma dostępu.

ustawienia pokoleniowe

Ustawienia pokoleniowe

Ustawienia systemowe z użyciem figurek, które w wiedzącym polu ujawniają postawy, odczucia, emocje i ruch reprezentowanych przez nie osób oraz dynamikę zdarzeń.

Rekomendacje

Podczas sesji terapeutycznych używam efektywnych technik kinestetycznych, pozwalających na głębsze osadzenie się w ciele, jak również wykorzystujących uważność, wyobraźnię i intuicję oraz mentalne konstelacje wywnętrznych obrazów. Przeczytaj rekomendacje.