Danuta Czarny

Jestem certyfikowaną terapeutką Psychobiologii Subkomórkowej i Szczytowych Stanów Świadomości oraz Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera, a także zarejestrowanym członkiem Instytutu Studiów nad Stanami Szczytowymi (ISPS) w Kanadzie.

Metoda Psychobiologii Subkomórkowej, którą obecnie pracuję, umożliwiła mi – w stosunkowo krótkim czasie – dotarcie, uzdrowienie i integrację głębszych obszarów mojej świadomości, do których wcześniej, pracując innymi nurtami terapeutycznymi, nie miałam dostępu.

Dzięki tej metodzie uwolniłam się od skutków doświadczonych we wczesnym okresie życia zranień, które ujemnie wpływały na moje postrzeganie siebie i świata, a także – odbierając mi energię – uniemożliwiały realizację wielu planów i dążeń. Doświadczalnie przekonałam się, że można całkowicie wyciszyć dotkliwe – dotychczas – emocje i wyzwolić się od niekorzystnych przekonań czy wzorców, i prowadzić satysfakcjonujące, pełne spokoju, lekkości i harmonii życie.

To jeden z powodów, dla którego zostałam terapeutką i od ponad siedmiu lat prowadzę prywatną praktykę, skoncentrowaną na pomocy osobom, a obecnie przede wszystkim kobietom, które w przełomowych momentach swojego życia potrzebują pomocy i wsparcia w definitywnym uwolnieniu się od tego, co utrudnia im mocne stanięcie na nogach i realizację życiowego potencjału.

Posługuję się zdobytą profesjonalną wiedzą teoretyczną, a także żywym, osobistym doświadczeniem. Ponieważ sama przeszłam tę drogę, potrafię także Ciebie przez nią poprowadzić.

Prowadzę również kameralne warsztaty ustawień systemowych oraz indywidualne ustawienia on–line z użyciem figurek, które w wiedzącym polu – tak jak Reprezentanci w ustawieniu na żywo – ujawniają odpowiednio postawy, odczucia, emocje i ruch konkretnych osób oraz dynamikę zdarzeń.

Od kilku lat uczestniczę w szkoleniu pozwalającym na uzyskanie tytułu Certyfikowana Trenerka Instytutu Badań na Stanami Szczytowymi (ISPS) oraz prowadzenie szkoleń, uczących metody Psychobiologii Subkomórkowej i Procesów Stanów Szczytowych.

W 2023 roku rozpoczęłam także naukę w "szkole Grofa" – Grof Transpersonal Training – przygotowującej do facylitacji grupowych warsztatów oddychania holotropowego, wykorzystujących niezwykły potencjał terapeutyczny dostępny w poszerzonych stanach świadomości.

W swojej praktyce terapeutycznej najbardziej cenię dwie rzeczy. Pierwszą jest to, że dzięki zdobytej wiedzy i doświaczeniu, które nadal pogłębiam, mogę pomagać innym Kobietom i wspierać je w ich indywidualnych wyborach i drodze. Drugą jest fakt, że praca stawia mnie wobec potencjalnych możliwości i nieustannych wyzwań w obszarach własnej świadomości, odsłaniając takie wewnętrzne przestrzenie, do których, będąc nawet najmocniej zaangażowaną w swoją pasję osobistego rozwoju, ale wykonując inny zawód, nie miałabym odwagi ani wytrwałości, by je eksplorować, przeżywać i integrować.

Rekomendacje

Podczas sesji terapeutycznych używam efektywnych technik kinestetycznych, pozwalających na głębsze osadzenie się w ciele, jak również wykorzystujących uważność, wyobraźnię i intuicję oraz mentalne konstelacje wywnętrznych obrazów. Przeczytaj rekomendacje.