Centrum Świadomości

"Podczas pracy z ludźmi najczęściej spotykam smutek odrzucenia, braku miłości w relacji z najważniejszymi osobami, dzięki którym przyszli na świat. Ten smutek uderza w podstawy egzystencji, w sens istnienia." W. Eichelberger

Stany depresyjne mają różne twarze i mogą objawiać się wieloma symptomami psycho-fizycznymi. Z jednej strony, krótkotrwałe pogorszenie nastroju czy doświadczenie umiarkowanego smutku niekoniecznie oznacza depresję, z drugiej, może ona zostać zdiagnozowana u osób, które cierpią na bóle głowy, brak apetytu, uporczywe zmęczenie albo powtarzające się kłopoty ze snem.

Część osób dotkniętych depresją zakłada, że przyczyną ich problemów jest związana z ciałem choroba, którą muszą zdiagnozować. Udają się do specjalistów, wykonują wiele badań i testów, nie znajdując jednak podłoża somatycznego. Niestety, spora grupa w ogóle nie szuka pomocy. Uważają, że ‘powinni’ sami sobie poradzić, ukrywają lub ignorują symptomy, kierując się wstydem lub lękiem przed nieprzychylną reakcją otoczenia. Często są przekonane, że to nie ma sensu, bo wszystko jest tak trudne i skomplikowane, że nikt ich nie zrozumie, ani im nie pomoże.

Samotne zmaganie się z cierpieniem, łudzenie się, że samoistnie zniknie, albo próby radzenia sobie poprzez przyjmowanie leków bez konsultacji z lekarzem czy tłumienie symptomów różnymi używkami, nie tylko nie przynoszą poprawy w samopoczuciu, ale mogą doprowadzić do dalszej alienacji, uzależnień, pogorszenia stanu psycho-fizycznego i poważnego kryzysu.

Depresja najbardziej bywa dotkliwa rano, zaraz po obudzeniu. Może stopniowo zmniejszać się w ciągu dnia, by wieczorem być odczuwana najłagodniej. Według międzynarodowych kryteriów diagnostycznych, występowanie przynajmniej dwóch z poniżej wymienionych objawów, trwających codziennie, minimum przez 2 tygodnie, wskazują na depresję:

obniżenie nastroju, przygnębienie,

utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności,

utrata energii, męczliwość, apatia i pesymizm co do przyszłości,

niepokój, lęk,

zaburzenia snu lub/i apetytu,

spadek koncentracji,

niska samoocena, nieuzasadnione poczucie winy,

pogorszone funkcjonowanie w codziennym życiu,

myśli samobójcze.

Większość symptomów depresji reaktywnej (gdy symptomy są reakcją na stres lub trudne, dramatyczne wydarzenia czy okoliczności) może skutecznie być leczona psychoterapią, jednak głęboka postać depresji, przyjmująca postać głębokiej rezygnacji i odrętwienia, cichej rozpaczy czy wycofania z życia, a szczególnie samookaleczania się albo zamiarów samobójczych, może wymagać wizyty u psychiatry, podjęcia leczenia, a podjęta psychoterapia powinna być prowadzona przez wyspecjalizowanego w tym zakresie terapeutę i odbywać się na żywo w gabinecie, w bezpośrednim kontakcie.

Depresja może być przekazywana, jako wzorzec pokoleniowy lub skopiowanie zachowań i reakcji ważnych lub bliskich osób w rodzinie albo w otoczeniu. W obu przypadkach może mieć postać wyuczonej bezradności, jako sposobu radzenia sobie z nieakceptowaną u siebie i wypartą złością czy agresją, a także z wyzwaniami życia i wymogami codzienności, odczuwanymi jako nadmierne i przerastające siły człowieka. Może więc charakteryzować się tłumioną irytacją czy niekontrolowanymi wybuchami gniewu oraz kompulsywnym zajmowaniem się sprawami i trudnościami innych, aby poczuć się lepiej i odwrócić uwagę od własnych problemów.

Zapraszam na bezpłatną konsultację oraz sesje: online – bez wychodzenia z domu, z użyciem komunikatorów video, w dogodnym terminie i porze dnia. Zrób krok, by sobie pomóc. Nie jesteś sama.

Terapia krótkoterminowa

Praca z jednym, wąskim, precyzyjnie określonym tematem. Obejmuje trzy spotkania: sesję dłuższą terapeutyczną, oraz dwie, krótsze sesje sprawdzające.

Konsultacja

Terapia średnioterminowa

Przeznaczona jest dla osób doświadczających złożonych trudności w życiu. Obejmuje kilka sesji terapeutycznych oraz następujących po nich spotkań sprawdzających.

Konsultacja