Centrum Świadomości

"Człowiek ma wrodzoną skłonność do samorealizacji. Jeśli usunie się przeszkody, istota ludzka rozwinie się w dojrzałego, pod każdym względem spełnionego dorosłego, tak jak żołądź wyrasta na drzewo dębowe." K. Horney

Psychobiologia subkomórkowa w odkrywczy sposób łączy różne wymiary świadomości: psychologiczny, duchowy, biologiczny i mikrobiologiczny.

Terapia w tym nurcie koncentruje się na uzdrawianiu traum oraz innych problemów na podstawie doświadczanych przez osobę konkretnych dolegliwości. Symptomy są punktem wyjścia dla przeprowadzanej na wstępie diagnozy, precyzyjnego doboru i zastosowania technik, a następnie oceny skuteczności po skorzystaniu z nich. Techniki te są proste do wykonania, nieinwazyjne – opierają się na uważności, wizualizacji, intuicji - i odnoszą się odpowiednio do trzech grup symptomów:

mentalne, objawiające się np. uporczywością myśli, obrazów czy snów, ograniczającymi przekonaniami czy założeniami, osądami albo projekcjami, negatywnym nastawieniem, itp;

emocjonalne, takich jak np. smutek, wstyd, frustracja, niepokój, irytacja, rozpacz, żal, tęsknota, przygnębienie, lęk, złość, gniew, rozczarowanie, zazdrość, bezsilność, niezadowolenie, poczucie winy, strach, odrętwienie, poczucie pustki, nudy czy wyczerpania i inne;

fizyczne, na przykład poczucie ciężkości w różnych częściach ciała, zawroty głowy, nudności, dyskomfort, napięcia w ciele, zmęczenie, przyspieszenie, spłycenie oddechu, szybki rytm bicia serca usztywnienie mięśni czy ból dający wrażenie np. obręczy na głowie oray wiele innych.

Diagnozowanie przeprowadzane na początku sesji służy rozpoznaniu źródła, kontekstu oraz symptomów danego problemu, a techniki, laserowemu namierzeniu i uzdrowieniu jego przyczyn. Wachlarz narzędzi oraz ich elastyczność pozwalają na użycie technik w odpowiedni sposób, nie tylko wobec samych objawów, ale przede wszystkim adekwatnie do indywidualnych predyspozycji osoby, która ich doświadcza, jej obecnego samopoczucia i kondycji psycho-fizycznej.

Praca terapeutyczna w ramach tej modalności, wzmacnia zdolność do bezpiecznej, uważnej oraz możliwie najpełniejszej obecności w tu i teraz oraz osadzenia się w ciele. Dzięki praktycznym ćwiczeniom, opartym na odczuciach psycho-fizycznych, zwiększa się poziom samoakceptacji i rozumienia siebie, zaufania do własnego, indywidualnego sposobu przeżywania i wglądów, a także wzrasta uważność umysłu na subtelne sygnały, którymi ciało i podświadomość komunikują się z nim.

Uwzględniając wielość przyczyn i złożoność problemów współczesnego człowieka, metoda psychobiologii subkomórkowej w praktyczny sposób dostosowuje swoje narzędzia także do tego, by w procesie uzdrawiania możliwe było dotarcie zarówno do trudności pochodzących z osobistych przeżyć i rodzinnych wzorców, jak i do tych traum, tajemnic i dramatycznych wydarzeń, które były udziałem naszych przodków, jednak wciąż niekorzystnie wpływają na życie obecnych pokoleń.

Psychobiologia subkomórkowa i psychoimmunologia koncentrują się jednak nie tylko na uzdrawianiu emocjonalnych zranień i traum, ale także na pogłębianiu doświadczanego już w życiu dobrostanu i poszerzaniu świadomości. Praca procesami stanów szczytowych pozwala - dzięki nieinwazyjnemu regresowi (nie jest to hipnoza) - na odkrycie takich poziomów, aspektów i cech naszej psychiki, które w codziennych stanach nieczęsto bywają dostępnie. Przepracowanie i wyeliminowanie (wyzerowanie intensywności) symptomów, które aktywują się podczas regresu, przekłada się na uzyskanie w teraźniejszości konkretnych pozytywnych jakości i stanów. W zależności od rodzaju procesu, może to być wyciszenie szemrania w umyśle czy natłoku myśli, uzyskanie wewnętrzej harmonii i spokoju, większa zdolność do rozpoznawania osobistych zasobów i talentów czy odnalezienie własnego niepowtarzalnego miejsca w życiu i w świecie.

Twórcą tej motody oraz założycielem Instytutu Studiów nad Szczytowymi Stanami Świadomości ISPS w Kanadzie jest Grant McFertrige Ph.D.

Jeśli pragniesz zmiany

Pomagam Kobietom na życiowym zakręcie uwolnić się od stanów depresyjnych, niepokoju i lęku. Jeśli któryś z poniższych problemów dotyczy Ciebie oferuję pomoc i wsparcie w odzyskaniu siebie, swoich sił, radości i w wyjściu na prostą.

Depresja

Oprócz objawów obniżenia nastroju i utraty energii depresja czasem objawia się tłumioną irytacją czy niekontrolowanymi wybuchami gniewu oraz kompulsywnym zajmowaniem się sprawami i trudnościami innych.

Niszczący lęk

Jedną z przyczyn lęków są trudne doświadczenia z przeszłości. Zranienia doznane w minionych toksycznych relacjach mogą zostać uleczone dzięki tworzeniu nowych, zdrowych i wspierających więzi.

Nadmierny wstyd

Głęboki wstyd zakorzenia się w poczuciu osoby, że coś jest z nią nie tak, że jest ułomna i jako taka nie może być akceptowana. Tworzy fałszywe obrazy siebie i je podtrzymuje kosztem ogromnych zasobów energii.

Zraniona wewnętrzna dziewczynka

Nadmierna lojalność wobec matki utrudnia, a czasem uniemożliwia odnalezienie w sobie małej dziewczynki i nawiązanie z nią więzi. Aby to zrobić, potrzebne jest wejście w głębszą i prawdziwą relację ze sobą.

Destrukcyjne przekonania

Rozwój to nieustanna transformacja i wyzwolenie się z przypisanych nam epitetów, szufladek i łatek oraz takich wyuczonych mechanizmów obronnych, które trzymają nas w trybie przetrwania.

Doświadczenie straty

Życie jest pasmem strat, jednak ciągła zmiana wpisana jest w nasz rozwój. To co tracimy w trakcie życia i to, z czego sami rezygnujemy, wiąże się ze smutkiem, bezsilnością, żalem, a często z rozpaczą, złością i gniewem.