Danuta Czarny

Towarzyszę Twojej wędrówce na ‘Everest’, który sama sobie wyznaczasz. Wspieram swoją wiedzą, doświadczeniem, profesjonalnymi i osobistymi umiejętnościami.

Prowadzę terapię w komfortowych dla Ciebie warunkach. Spotykamy się online z użyciem wideo komunikatorów takich jak Skype lub Zoom. Siedząc wygodnie w swoim fotelu w domu możemy wspólnie pracować nad:

uwolnieniem od skutków emocjonalnych i fizycznych napięć, blokad rodowych oraz traum rodzinnych i pokoleniowych;

uzdrowieniem negatywnych przekonań oraz schematów automatycznie odtwarzanych w życiu;

niwelowaniem skutków przeciążenia emocjonalnego, niepokoju i stresu;

wzmocnieniem samooceny i zaufania do siebie oraz rozwijaniem twórczych zasobów i poczucia spełnienia w życiu;

zbudowaniem zdrowego i satysfakcjonującego sposobu funkcjonowania w życiu, dzięki umiejętnościom i stanom szczytowym świadomości;

Bezpłatna konsultacja online służy wzajemnemu poznaniu się oraz przedyskutowaniu potencjalnych przeciwwskazań do terapii, omówieniu formularzy, wymaganych przed terapią, ustaleniu zakresu odpowiedzialności, przedstawieniu podstawowych technik, a także ustaleniu terminarza spotkań.

Zapraszam na bezpłatną konsultację oraz sesje: online – bez wychodzenia z domu, z użyciem komunikatorów video, w dogodnym terminie i porze dnia. Zrób krok, by sobie pomóc. Nie jesteś sama.

Terapia krótkoterminowa

Praca z jednym, wąskim, precyzyjnie określonym tematem. Obejmuje trzy spotkania: sesję dłuższą terapeutyczną, oraz dwie, krótsze sesje sprawdzające.

Konsultacja

Terapia średnioterminowa

Przeznaczona jest dla osób doświadczających złożonych trudności w życiu. Obejmuje kilka sesji terapeutycznych oraz następujących po nich spotkań sprawdzających.

Konsultacja

Rekomendacje

Podczas sesji terapeutycznych używam efektywnych technik kinestetycznych, pozwalających na głębsze osadzenie się w ciele, jak również wykorzystujących uważność, wyobraźnię i intuicję oraz mentalne konstelacje wywnętrznych obrazów. Przeczytaj rekomendacje.