Centrum Świadomości

"Wstyd działa w tajemnicy i w ukryciu. Miarą choroby rodziny jest liczba jej tajemnic. Czego nie potrafimy odczuć, tego nie potrafimy uzdrowić. Na tym polega siła toksycznego wstydu." J. Bradshaw

Głęboki, destrukcyjny wstyd zakorzenia się w poczuciu osoby, że coś jest z nią nie tak, że jest ułomna i jako taka nie może być akceptowana, ani przez siebie samą, ani przez innych. Zaczyna więc nakładać maski, fałszywe obrazy siebie i je podtrzymywać – kosztem ogromnych zasobów energii – byle tylko nie ujawnić tego, czego wstydzi się w sobie najbardziej i co – wszystkimi sposobami - próbuje ukryć.

Taki wstyd jest wszechobecny, a jego skutki przerażające: choroby i zaburzenia psychiczne, alkoholizm i inne uzależnienia, niska samoocena, poczucie braku przynależności i sensu w życiu, ale też perfekcjonizm, dążenie za wszelką cenę do sukcesów, przymus bycia w centrum uwagi, wzbudzania podziwu i zazdrości u innych, paniczny lęk przed porażką, wyśrubowane ambicje, przepracowanie i wyczerpanie, zaburzenia odżywiania i wiele innych. Siłą napędową staje się wtedy unikanie kontaktu ze swoim wnętrzem i pozostawanie w ciągłej aktywności, by nie czuć wypartej rozpaczy, lęku oraz poczucia wewnętrznej pustki i braku.

Nadmierny wstyd, to zarówno trauma osobista, jak i systemowa: przeżywany w ukryciu, przemilczany i domagający się tajemnicy, staje się głęboko wyparty i uwewnętrzniony, a przekazywany z pokolenia na pokolenie, jeszcze bardziej wzmaga podporządkowanie, lojalność i lęk wobec siły tego toksycznego dziedzictwa.

Wstyd rodzi się bardzo wcześnie w naszym życiu. Ponieważ małe dziecko porozumiewa się ze swoim otoczeniem bez słów, potrzebuje też takiej właśnie emocjonalnej odpowiedzi od matki i innych opiekunów. Dorośli stanowią dla dziecka rodzaj lustra, w którym potrzebuje się przeglądać i rozpoznawać siebie, a bez tego nie wie kim jest. Jeśli ta potrzeba odzwierciedlenia potrzeb, emocji i zachowań w oczach i czułych reakcjach matki nie jest zaspokajana, powstaje w dziecku wycofanie i zawstydzenie sobą – głęboka rana, bo czuje się odrzucone i oddzielone nie tylko od matki, ale przede wszystkim od samego siebie.

Powstawanie wewnętrznego pęknięcia i alienacji oraz zakorzenienie się bolesnego wstydu – lęk przed własnym Ja – w miejsce zdrowej tożsamości, jest bezpośrednim wynikiem ignorowania potrzeb dziecka oraz krzywdzącego traktowania:

lekceważenia i zaniedbywania naturalych potrzeb dziecka (brak czasu i uwagi, fizyczna nieobecność matki lub innych znaczących osób, ich emocjonalna niedostępność, oddanie lub porzucenie dziecka);

przemocy fizycznej, psychicznej lub/i seksualnej (trzeba pamiętać, że bycie świadkiem jakiejkolwiek przemocy oznacza bycie także jej ofiarą);

odwrócenia ról w rodzinie, gdy dziecko jest zmuszone kosztem siebie i swoich potrzeb troszczyć się o uczucia, potrzeby i oczekiwania niedojrzałych czy uzależnionych rodziców.

Dziecko czuje się wówczas bezwartościowe, niekochane i niechciane, jakby na nic dobrego nie zasługiwało, a jednocześnie uzależnia się od rodziców i ich przekazów, i zaczyna trakować siebie w sposób, w jaki oni odnoszą lub odnosili się do niego.

Czerpanie przez dorosłych z zasobów psychicznych i fizycznych dziecka jest wzorcem rodzinnym i pokoleniowym. Nadużywane w ten sposób dziecko, gdy zostaje rodzicem i – jeśli nie sięga po pomoc w przerwaniu łańcucha cierpień - zaczyna kompensować własne deficyty kosztem swojego dziecka tak, jak robili to jego rodzice wobec niego.

Zapraszam na bezpłatną konsultację oraz sesje: online – bez wychodzenia z domu, z użyciem komunikatorów video, w dogodnym terminie i porze dnia. Zrób krok, by sobie pomóc. Nie jesteś sama.

Terapia krótkoterminowa

Praca z jednym, wąskim, precyzyjnie określonym tematem. Obejmuje trzy spotkania: sesję dłuższą terapeutyczną, oraz dwie, krótsze sesje sprawdzające.

Konsultacja

Terapia średnioterminowa

Przeznaczona jest dla osób doświadczających złożonych trudności w życiu. Obejmuje kilka sesji terapeutycznych oraz następujących po nich spotkań sprawdzających.

Konsultacja